سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دوستانه

تفریهی

سلامی به گرمی افتاب الم تاسلامی به گرمی پتو بهنرمی اتو امیدوارم که همیشه خوب وخوش باشین درکناره خانواده محترمتان امروزپنج شنبست وبهترین روزهفته چون تاصبح که بیدارباشی فرداروراهت میخوابی شمافرداچه برنامه ای دارین هدچی دارین بهتره درکناره خانواده یادوستان باشه که بهتون خوش بگذره دوست دارم که با یکی دوست بشم وتااخرش باهاش باشم دوست یار رفیق اگه کسی مایل به دوستی بود منت برسره مابزاره وخبر بده